Ceny za používání caravanmarkt24

Pro prodejce

bezplatné služby

Vytvořit aukci
Prodloužení aukce
Opětovné vyjednávání online
Aukční vozidlo
Odmítnutí prodeje, pokud je nižší než minimální prodejní cena
Prefabrikovaná kupní smlouva
Podpora při vytváření aukcí
Telefonická zákaznická podpora
Pro kupující

bezplatné služby

Neomezené přihazování
Zprostředkovatel nabídek
Seznam sledovaných osob a žádost o vyhledávání
Klást otázky prodejcům online
Opětovné vyjednávání online
Prefabrikovaná kupní smlouva

zpoplatněné služby