Ceny za korzystanie z caravanmarkt24

Dla sprzedawców

bezpłatne usługi

Utwórz aukcję
Przedłużenie aukcji
Renegocjacja online
Aukcja pojazdu
Odrzucenie sprzedaży poniżej minimalnej ceny sprzedaży
Prefabrykowana umowa zakupu
Wsparcie przy tworzeniu aukcji
Telefoniczna obsługa klienta
Dla kupujących

bezpłatne usługi

Nieograniczone licytowanie
Agent licytujący
Lista obserwowanych i żądanie wyszukiwania
Zadawanie pytań sprzedawcom online
Renegocjacja online
Prefabrykowana umowa zakupu

usługi płatne